fbpx

Istotna zmiana regulaminu

Istotna zmiana Regulaminu serwisu wolniodleku.pl

Z uwagi na istotną zmianę treści Regulaminu serwisu, Usługodawca przypomina Użytkownikowi o możliwości skorzystania z prawa do wypowiedzenia umowy z Usługodawcą o korzystanie z usług serwisu wynikającego z § 7 ust. 1c Regulaminu w brzmieniu:

“Użytkownik może rozwiązać umowę jednostronnie w przypadku braku akceptacji istotnej zmiany Regulaminu, np. zmiany w odpłatnej Usłudze;”.

Brak akceptacji należy zgłosić Usługodawcy w terminie 14 dni od ogłoszenia zmiany.

Your Cart

No Item Found
Subtotal0.00
Shipping0.00
Tax0.00
Total0.00
0